Opening SO locatie

Tijdens de persconferentie dinsdagavond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat scholen voor speciaal (basis)onderwijs vanaf 11 mei weer open kunnen gaan. Dit besluit is genomen omdat er uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat kans op verspreiding van het coronavirus onder kinderen tot en met 12 jaar beperkt is. Het onderwijs op de SO locatie wordt bij ons op

woensdag 13 mei weer opgestart. Het VSO blijft tot nader orde gesloten en deze leerlingen blijven onderwijs op afstand volgen. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen opgesteld. Daarbij blijven de huidige gezondheidsadviezen (vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, gebruik papieren zakdoekjes, geen handen schudden, raak je gezicht zo min mogelijk aan) van kracht. 

Algemene maatregelen speciaal (basis)onderwijs vanuit het kabinet 

  • De focus ligt vanaf 13 mei op fysiek onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 13 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken.
  • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen.

 

Wat betekent dit voor onze school? 

Door het openstellen van de school worden er voorzichtig kleine stappen gezet naar ‘het nieuwe normaal’. Dit zien wij als een positief signaal maar vraagt om zorgvuldigheid. We gaan de komende dagen/weken hard aan de slag om dit zo goed mogelijk te organiseren zodat de school na de meivakantie zo snel mogelijk weer open kunnen voor het geven van onderwijs. Hierbij nemen wij de landelijke richtlijnen in acht en we zullen met vele factoren rekening moeten houden. Ook voor ons geldt dat we daarbij niet over alle zaken 100% duidelijkheid hebben. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er duidelijkheid is over het schoolvervoer, de ondersteunende inzet van de zorg, hygiëne, beschermende middelen en de inzetbaarheid van onze eigen collega’s. Zo zijn er nog tal van andere zaken die van invloed zijn op de organisatie van het onderwijsaanbod. De MR is betrokken bij de goedkeuring van het protocol en het plan van aanpak met betrekking tot de organisatie. 

Aanvullende maatregelen/afspraken voor onze school 

  • De aanwezigheid van mensen die geen directe betrokkenheid hebben bij de organisatie en uitvoering van het onderwijs zullen we zoveel mogelijk beperken. 
  • Indien u twijfelt of uw kind naar school kan gaan, dan adviseren wij u dit te bespreken met uw huisarts/medisch specialist.
  • Behoort uw kind tot de risicogroep dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de medisch specialist en/of huisarts en dit schriftelijk te weerleggen aan ons of fysieke schoolgang verantwoord is.

Tot slot 

We gaan een nieuwe fase in met elkaar en dit vraag opnieuw veel van iedereen. Begrijpelijk dat u nog vragen heeft. Die beantwoorden wij graag zodra wij het plan voor de heropening gereed hebben. Wij zullen u hierover in week 19 informeren ( maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei ).

Wij realiseren ons dat wij de komende tijd vaker een beroep doen op uw begrip en geduld; tenslotte hebben we elkaar nodig bij het vervullen van de maatschappelijke opdracht in strijd tegen het coronavirus. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rinze Wartena en Esther van Elk.