Staking

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de onderwijsbonden het

basis-, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs opgeroepen om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari te staken. Met deze staking wordt het kabinet gevraagd om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze leerlingen en de generaties die volgen.

De kwaliteit van het onderwijs staat al jaren onder druk. Mede door het toenemende lerarentekort wordt dit probleem steeds groter. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.

De gevolgen van het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs raakt iedereen. Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs!

Het bestuur van De Onderwijsspecialisten heeft besloten dat op donderdag 30 en vrijdag 31 januari alle scholen, dus ook de Anne Flokstraschool afdeling SO aan de Paulus Potterstraat en afdeling VSO aan de Emmalaan, gesloten zijn.

Het bestuur wil deze dagen in gesprek gaan met de teams van de scholen en samen zoeken naar goede oplossingen om de kwaliteit van ons onderwijs ook voor de toekomst veilig te stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van de Onderwijsspecialisten,

Rinze Wartena; directeur.
Esther van Elk; teamleider SO.
Annemarie de Graaf, teamleider VSO.