Verandering logopedie.

Afgelopen schooljaar zijn wij als school bezig geweest met het zoeken naar een oplossing voor de logopedische vragen van onze leerlingen. Op onze school hebben we een intern een logopedist, Evelyn Brunsveld, die zowel individuele behandelingen, de groepslogopedielessen én de Totale Communicatie op onze school verzorgt. Naast de individuele hulpvragen van leerlingen wordt ons hele schoolteam ook blijvend ondersteund en getraind in het werken vanuit Totale Communicatie (hierbij kun je denken aan het gebruiken van picto’s, communicatiemappen, gebaren en andere communicatie ondersteunende materialen).

Er zijn echter meer (aan)vragen voor logopedie dan er met de beschikbare uren behandeld kunnen worden. Hierdoor hebben we keuzes moeten maken. Dat vonden en vinden we niet passend en daarom zijn we op zoek gegaan naar een externe partner. We zijn verheugd jullie te melden dat we die gevonden hebben in LogopediePlus.

Wat gaat er veranderen?

Er kunnen meer leerlingen ondersteuning krijgen van een logopedist. Dit kan zijn de intern schoollogopedist (Evelyn) óf de logopedist van LogopediePlus (Desi).

Als uw zoon/dochter logopedie gaat krijgen vanuit LogopediePlus, ontvangt u daarover een brief met informatie. De contacten over de logopedie lopen dan via LogopediePlus.

Als u geen brief ontvangt, verandert er niets.

Vanuit LogopediePlus zal Desi Hendriks de logopedie verzorgen. Zij zal in het nieuwe schooljaar contact opnemen met de ouders van leerlingen die logopedie vanuit deze praktijk krijgen om verdere afspraken te maken. De logopedie wordt gewoon op school gegeven, zoals u gewend bent.