Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren, de socialisatie en de persoonsvorming van leerlingen, ongeacht hun niveau. We bieden een kwalitatief hoogwaardig en evenwichtig programma rond deze drie aspecten. Voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is de inhoud gebaseerd op het Landelijke model doelgroepindeling (v)so. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De groepen

De leerlingen in leerroute 1 en 2 hebben een eigen leerprogramma. De basis daarvan is het individuele LACCS plan. LACCS staat voor lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Samen met direct betrokkenen formuleren we doelen voor al deze onderdelen.

Het basisprogramma is deels vergelijkbaar met dat van het regulier basisonderwijs. Daarnaast zijn er programma’s voor zelfredzaamheid, spel en sociaal emotionele ontwikkeling. Een ontwikkelingsdoel voor de school is de communicatie van de leerlingen. Hiervoor bestaat er een samenwerking met stichting Milo.

In de onderbouw is de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de leerlingen een belangrijk doel. De leerlingen leren spelen om zich vervolgens al spelend verder te ontwikkelen door ontdekking van de omgeving. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereidende activiteiten voor taal, lezen en schrijven. In de middenbouw wordt de zelfredzaamheid verder vergroot. Net als de vakken lezen, rekenen en schrijven. Deze vakken worden aangevuld met wereldverkenning, expressie en bewegingsonderwijs. In de bovenbouw wordt het programma uit de middenbouw vervolgd.