Wie zijn wij

Wij zijn een school voor Speciaal Onderwijs in Zutphen. Wij bieden onderwijs aan jongeren van 4 tot 12 jaar. De leerlingen op onze school zijn jongeren met een licht of matig verstandelijke (motorische) beperking. Ook hebben wij een groep leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Met elkaar zetten wij ons in, om alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Locaties

Onze school bevindt zich op twee locaties in de binnenstad van Zutphen en biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

  • Het speciaal onderwijs, voor leerlingen van 4 tot 13 jaar, waar de totale ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.
  • Het voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, met een mogelijke uitloop naar 20 jaar. Het leerprogramma richt zich op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Rust, veiligheid en uitdaging zijn kenmerkend voor het klimaat van onze school. We gaan respectvol met elkaar om en gaan op zoek naar de eigenheid van iedere leerling. De Anne Flokstraschool is aangesloten bij De Onderwijsspecialisten. Meer informatie vindt u op www.deonderwijsspecialisten.nl

Onze leerlingen

De doelgroep van de school bestaat uit leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. We bieden vijf leerroutes aan. Leerlingen krijgen op grond van hun mogelijkheden een plek in een van deze routes. We hebben een breed onderwijsprogramma dat zich richt op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Een deel van dit programma stellen leerlingen zelf samen op grond van hun interesses.

Schoolgrootte

Op dit moment werken we in het speciaal onderwijs met vijf groepen, waaronder een onderwijszorggroep. Een reguliere groep bestaat gemiddeld uit twaalf leerlingen, de onderwijszorggroep bestaat uit acht leerlingen.