Wie zijn wij

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met een specialistische hulpvraag of een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De leerlingen hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking, een ontwikkelingsachterstand, epilepsie, NAH of andere oorzaken. Zij zijn aangewezen op intensieve begeleiding en een aangepast onderwijsprogramma. Samen met ouders of verzorgers en de leerling werken we toe naar een zo zelfstandig mogelijke plek in en volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

De school

Onze school heeft vijf groepen. De leerlingen worden ingedeeld naar ondersteuningsbehoefte in combinatie met de leeftijd. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte bestaat de groep uit 6 tot 12 leerlingen. In iedere groep staat een leerkracht en een onderwijsondersteuner. Daarnaast hebben we een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en een logopedist. Indien een leerling gebaat is bij therapieën onder lestijd, zijn hier mogelijkheden voor (fysio-, ergo-, muziek-, speltherapie).

We werken samen met verschillende partners, waaronder Zozijn (zorginstelling), Klimmendaal (revalidatiespecialist), Stichting Milo (wegbereiders in communicatie), de Gemeente Zutphen en Special Heroes.

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan binnen het reguliere aanbod mogelijk is, dan kan begeleiding in onderwijs worden aangevraagd. Een zorgpartner kan deze begeleiding bieden in de groep.

Teambreed gespecialiseerd

We zijn teambreed gespecialiseerd in het handelen rondom epilepsie en door het Autisme Steunpunt geschoold in autisme, ASS problematiek, PDDNos en we werken volgens de methode "Geef me de 5". 
Ook kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn van harte welkom bij ons op school. Wij kennen deze doelgroep en werken samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten en Brein Support.

Daarnaast zijn we in staat om medische handelingen te (laten) verrichten. Daarbij valt te denken aan sondevoeding, Mickey button en toedienen van insuline. Onze school beschikt over een rustruimte met aangepast bed, een snoezelruimte. We werken met een statafel, zoefzoef loophulp en aangepaste hulpmiddelen zijn ons bekend.
De Anne Flokstraschool is een rolstoelvriendelijke school.