Voor ouders

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Afstemming tussen wat u thuis van uw kind ziet en wat wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig contact te hebben.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.

 

Iedere klas gebruikt Schoudercom. Dit is het communicatiemiddel tussen school en thuis. Hierop is actuele informatie te vinden over de activiteiten in de klas. De klas deelt informatie voor en over de klas. 

SchouderCom