De Anne Flokstraschool geeft leerlingen de kans zelf ervaringen op te doen, hun grenzen te verleggen en hun mogelijkheden te ontdekken.

Agenda Werken bij Terug naar keuzepagina

De Anne Flokstraschool geeft leerlingen de kans zelf ervaringen op te doen, hun grenzen te verleggen en hun mogelijkheden te ontdekken.

Agenda Werken bij Terug naar keuzepagina

Wat onze school speciaal maakt

Wie ben jij, wat kun jij en wat wil jij? Deze vragen stellen wij aan iedere leerling. De totale ontwikkeling van elk kind staat centraal bij de Anne Flokstraschool.

Rust, veiligheid en uitdaging

Rust, veiligheid en uitdaging zijn kenmerkend voor het klimaat van onze school. We gaan respectvol met elkaar om en zijn steeds op zoek naar de eigenheid van de leerling.

Wie zijn wij

Twitter

Schoolklimaat

Rust, veiligheid en structuur zijn de kenmerken van ons klimaat. Dit is de basis van ons dagelijks handelen en geldt in de klas, in de kantine, bij de begeleiding naar de taxi’s, maar ook op het plein of bij buitenschoolse activiteiten. Door het bieden van rust, veiligheid en structuur staan wij dicht bij de leerling. Oprechte interesse en kijken naar mogelijkheden maakt dat de leerling zich gezien voelt en succesvol kan groeien naar een waardevolle werknemer.

Ons onderwijs