Ons onderwijs

Ons onderwijs is ingericht in ankers. Een anker is een thema dat aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Het anker is uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. Alle vakken hebben waar mogelijk een link met dit anker. Het aanbod bestaat uit cognitieve -, creatieve - en overstijgende vakken.

De verschillende vakken zijn onder andere:

Mondelinge taal/communicatie Muziek en bewegen
Lezen Spelontwikkeling
Schriftelijke taal Sociaal emotionele ontwikkeling
Rekenen Leren leren
Oriëntatie op ruimte, tijd Bewegingsonderwijs
Oriëntatie op natuur en techniek Zwemmen (vanaf 8 jaar)
Handvaardigheid (beeldende vorming)