Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

In ons onderwijs gaan we uit van de totale ontwikkeling van leerlingen rondom wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Binnen deze domeinen zijn eigenheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en motivatie belangrijk. Het leeraanbod nodigt leerlingen uit om kennis, vaardigheden en houdingen op te doen om zich daarmee naar vermogen te kwalificeren, te socialiseren en als persoon te ontwikkelen.

Leerlingen leren doelen na te streven door van, naast en met elkaar te leren. De medewerkers helpen daarbij. Dit doen we in een leerklimaat met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling via rust, regelmaat, ritme én uitnodiging en herhaling. Dit alles vindt plaats in een betekenisvolle, praktische en uitdagende omgeving.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin worden de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en andere factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs/vmbo

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.