EMB

EMB staat voor Ernstige Meervoudige Beperking. EMB is een breed begrip met allerlei gradaties. Sommige kinderen kunnen zelfstandig opdrachten uitvoeren, andere kinderen hebben veel hulp en begeleiding nodig. Daarom wordt elk kind individueel begeleid. Veel EMB-leerlingen hebben continu één-op-één hulp nodig om tegemoet te komen aan al hun ontwikkelingsvragen. Leerdoelen stellen voor deze leerlingen zit soms in hele kleine dingen. Zelfstandigheid is daarbij altijd belangrijk.

Kennisteam EMB

Binnen De Onderwijsspecialisten is nadrukkelijk de keuze gemaakt om tot een goed onderwijsaanbod te komen voor de EMB-doelgroep. Het uitgangspunt is: ieder kind heeft recht op onderwijs! Binnen dit kennisteam ontmoeten onder andere de directe medewerkers rond EMB-leerlingen elkaar om hun kennis en ervaring te kunnen uitwisselen en wordt die kennis en ervaring geborgd. Het kennisteam organiseert (al dan niet met andere kennisteams) themabijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.
Hieruit is bijvoorbeeld voortgekomen dat we met het kennisteam de keuze gemaakt hebben dat bij onze leerroute 1 en 2 leerlingen de LACCS-methodiek het meest passend is. Passend onderwijs staat voor ons altijd voorop. Hierin zoeken wij verbinding met elkaar, met de zorgpartners en andere kennisteams, om van elkaar te leren en met elkaar te delen. Samenwerking is onmisbaar om tot het best passende onderwijs-zorg concept te komen voor deze doelgroep.
Meerdere teamleden van de Anne Flokstraschool hebben de opleiding LACCS afgerond. Schoolbreed is hiervoor ook scholing gevolgd. Kijken naar wat een kind wél kan!

Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van een EMB-leerling, zit een EMB-leerling in een gemengde groep of in een onderwijszorggroep.