Begeleiding in de klas

Onze leerlingen zijn gebaat bij emotionele/sociale veiligheid en structuur. Daarom heeft iedere klas een vaste groepsleraar. Deze groepsleraar is verantwoordelijk voor het onderwijs, de klas en de leerling. De groepsleraar onderhoudt de contacten, verzamelt informatie voor de handelingsplanbesprekingen en schrijft de rapportages.

Naast de groepsleraar is er, enkele dagen per week, een assistent in iedere groep. En afhankelijk van het type leerling, is in iedere klas iemand met speciale deskundigheid aanwezig. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, kunst en cultuur, communicatie, gedrag of (medische) zorg en verzorging. In het voortgezet speciaal onderwijs zijn er ook vakleerkrachten voor praktijkvakken en arbeidstoeleiding. Per klas en afdeling wordt in het jaarlijkse formatieplan de juiste mix van noodzakelijke deskundigheid vastgesteld.