Begeleiding in de klas

Onze leerlingen zijn gebaat bij emotionele/sociale veiligheid en structuur. Daarom heeft iedere klas een vaste groepsleraar. Deze groepsleraar is verantwoordelijk voor het onderwijs, de klas en de leerling. De groepsleraar onderhoudt de contacten, verzamelt informatie voor de handelingsplanbesprekingen en schrijft de rapportages.

Naast de groepsleraar is er, enkele dagen per week, een assistent in iedere groep. En afhankelijk van het type leerling, is in iedere klas iemand met speciale deskundigheid aanwezig. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, kunst en cultuur, communicatie, gedrag of (medische) zorg en verzorging. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig om tot leren te kunnen komen. In dat geval zal school met u als ouders een aanvraag doen voor deze ondersteuning. Dit kan via de gemeente of het CIZ. Deze ondersteuning wordt vervolgens ingezet door een zorgpartner (bv Zozijn). Mocht de extra ondersteuning op het vak van de communicatie nodig zijn, kan een individueel behandeltraject worden aangevraagd bij Stichting Milo. Het betreft dan een IkOOC-traject. “IkOOC staat voor Ik Ontwikkel mijn Ondersteunde Communicatie. Het is een individueel behandeltraject, dat wordt vormgegeven en aangepast aan de hulp- en ondersteuningsvraag. Het verbeteren van de communicatie door inzet van ondersteunende hulpmiddelen en empowerment van het sociale netwerk staat centraal.
Hierbij kan het gaan om het leren gebruiken van geavanceerde technologie, zoals oogbesturingscomputers, maar ook om aanpassingen in de omgeving met foto’s of pictogrammen. De duur en intensiteit van de behandeling is afhankelijk van de benodigde ondersteuning. Tijdens onze behandeltrajecten ligt de nadruk ook op het versterken van de kennis en communicatieve vaardigheden van de sociale omgeving van de cliënt, om zo de belangrijkste communicatiepartners de mogelijkheid te geven vooral zelf de benodigde aanpassingen in de communicatie vorm te geven.”