Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur hebben een vaste plek binnen ons onderwijs. Onze school houdt zich zeer bewust bezig met sport en gezondheid. Wekelijks krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs en een aantal leerlingen uit het speciaal onderwijs zwemles. Jaarlijks neemt de school deel aan de sportdag, die georganiseerd wordt door Special Heroes.

Wij nemen deel aan de landelijke sportprogramma’s. Hierdoor kunnen leerlingen kennismaken met verschillende sporten en kunnen zich eventueel aansluiten bij een vereniging in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de vakleerkracht sport en bewegen. Ook kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve vakken aan binnen school. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school.

De culturele activiteiten verschillen per groep. De belangrijkste mogelijkheden zijn schouwburgen theaterbezoek of een bezoek aan het filmhuis. Wij werken hiervoor samen met de Hanzehal in Zutphen en kunstenaars in Zutphen en omstreken. Wij zijn gecertificeerd als Kunst en Cultuurschool.