Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs/vmbo

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden.

Scholen van De Onderwijsspecialisten werken met het landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.