Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs/vmbo

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden.

Scholen van De Onderwijsspecialisten werken met het landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs.