Middelen en methodes

Wij gebruiken voor ons onderwijs oa. onderstaande ondersteunende middelen en methodes.

 

Ondersteunende Communicatie

Om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel te nemen in de maatschappij, is het belangrijk dat een leerling zichzelf beter leert redden en mogelijkheden kan benutten. Hiervoor heeft een leerling communicatie en taal nodig. Het vergroot de communicatieve redzaamheid, daarmee het gedrag en de ontwikkeling van het eigen ‘ik’.
Gedurende het schooljaar komen drie ankers aan bod. Ieder anker start met een gezamenlijke activiteit, de startactiviteit. Aan deze beleving worden woorden, zinnen en nieuwe ervaringen gekoppeld. Deze betekenisvolle belevingen worden door middel van foto’s en filmpjes vastgelegd.
Er wordt gebruik gemaakt van op maat gemaakte ondersteunende communicatie. Vanuit de belevingswereld en het perspectief van de leerling worden verschillende middelen ingezet zoals: gebaren, concrete voorwerpen als verwijzers, plaatjes, foto’s, film en technologische hulpmiddelen waaronder bijvoorbeeld iPads.

ICT middelen

ICT biedt tal van mogelijkheden om les op maat te geven, lessen te verrijken en resultaten te monitoren. Leerlingen kunnen veel profijt hebben van de inzet van ICT. Het aanbod van leermiddelen groeit en er worden steeds meer programma’s ontwikkeld. Ook voor leraren biedt ICT kansen. Digitale leermiddelen maken het mogelijk om lessen te verrijken en maatwerk te bieden aan individuele leerlingen. Naast het gebruik van iPads/laptops, wordt ook gewerkt met de Blue Bot, Osmo, Ozobot, de tip toi, Prowise en andere middelen.

Leespraat en Veilig leren lezen

Al het lezen start vanuit de motivatie om te lezen, om met taal en geletterdheid bezig te zijn. De basis voor ons leesonderwijs is dan ook de motivatie. Middels twee verschillende methodieken wordt het lezen aangeboden. Per leerling wordt bekeken welke methodiek het beste aansluit.

Rekenboog en Wereld in getallen

Rekenen start met het doen, ervaren en zien gebeuren van situaties in de werkelijkheid. Het leren vanuit betekenisvolle praktische situaties.

Groepslogopedie

Alle groepen krijgen groepslogopedie van onze eigen logopedist, om de sociaal communicatieve vaardigheden te verbeteren. De logopedist kan vroegtijdig signaleren en zowel de leerlingen als de leerkracht/ondersteuner coachen (bv bij het ankergestuurd werken, (ondersteunende) communicatie, taal-/spraakstimulering etc).
Naast onze eigen logopedist werken wij ook samen met LogopediePlus. Dit is een algemene logopediepraktijk, gespecialiseerd in het behandelen en onderzoeken van kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking en in het begeleiden en adviseren van hun omgeving.
LogopediePlus biedt hulp bij:

 • afwijkend mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • taalproblemen
 • spraakproblemen
 • stemproblemen
 • gehoorproblemen
 • stotteren

LACCS

LACCS is een visie gebaseerd op de uitgangspunten zoals beschreven door Kirsten Munsterman en Karin de Geeter (http://laccsprogramma.nl/):
Wat vinden wij echt belangrijk voor alle leerlingen, maar zeker voor leerlingen met EMB? Het gaat om vijf gebieden. Voor een goed leven moet het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn. Deze vijf gebieden gaan over de menselijke behoeften die iedereen heeft: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. De vijf LACCS-gebieden zijn even belangrijk, er is geen rangorde.

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Op al die gebieden zijn waarden gesteld. Die waarden gelden als criteria om in gesprek te gaan over hoe goed het wel/niet gaat met de leerling. Voor alle leerlingen wordt tijdens de startgesprekken gesproken over de gebieden en de waarden (ouders/verzorgers, leerling en groepsleiding). Waar wenselijk wordt een individueel doel gesteld. Immers als alle gebieden op orde zijn, kan een leerling zich ontwikkelen. Is een gebied niet op orde, moet daar eerst aan gewerkt worden. Voor leerlingen met een complexe hulpvraag, wordt een Goed-leven-gesprek gehouden. In dit uitgebreide gesprek worden alle waarden nagelopen. Er volgt een LACCS-handelingsplan, waar doelen zijn gesteld vanuit het Goed-leven-gesprek. Bij dit gesprek zijn alle betrokkenen rond de leerling (ouders/verzorgers, groepsleiding, eventuele therapeuten, vakdocenten etc) aanwezig.