Schoolgids

In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar. Naast allerlei praktische informatie, zoals schooltijden, contactgegevens en vrije dagen, vindt u ook informatie over de inhoud van ons onderwijs en de wijze waarop wij ons onderwijs organiseren. U krijgt hiermee een beeld van wat u van ons kunt verwachten.

We werken aan kwalitatief goed onderwijs en zetten in op het vergroten van de deskundigheid van onze medewerkers. Afstemming tussen leerling, ouders en de school vinden we heel belangrijk. We hebben elkaar nodig om er een succes van te maken!

Schoolgids 2024-2025