Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 21 augustus 2023.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
14 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
17 februari t/m 25 februari
Paasvakantie
29 maart t/m 1 april
Meivakantie
27 april t/m 12 mei
Hemelvaart
9 en 10 mei
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
13 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

Gedurende het schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De studiedagen staan op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Ook kondigen we de studiedagen ruim van tevoren aan in de nieuwsbrief en op Schoudercom.

Vakantieopvang en buitenschoolse opvang

Zowel in vakanties als op werkdagen buiten schooltijd is opvang van onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling Zozijn. U kunt zelf contact opnemen met uw eigen gemeente om te overleggen of er voor uw kind mogelijkheden zijn voor buitenschoolse opvang via Zozijn. Voor meer informatie kunt u bellen met kindercentrum De Speeldoos: 0575 – 52 64 96.

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 15.00 uur
Dinsdag
8.45 uur – 15.00 uur
Woensdag
8.45 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.45 uur – 15.00 uur
Vrijdag
8.45 uur – 15.00 uur