Aanmelden

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

We helpen u graag verder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Elk, teamleider so.

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met Esther van Elk via telefoonnummer 0575-512495 of via mail.