De Anne Flokstraschool geeft leerlingen de kans zelf ervaringen op te doen, hun grenzen te verleggen en hun mogelijkheden te ontdekken.

Schoolgids Aanmelden Samenwerking Klimmendaal Terug naar keuzepagina

De Anne Flokstraschool geeft leerlingen de kans zelf ervaringen op te doen, hun grenzen te verleggen en hun mogelijkheden te ontdekken.

Schoolgids Aanmelden Samenwerking Klimmendaal Terug naar keuzepagina

Wat onze school speciaal maakt

Wij geven speciaal onderwijs aan ruim 45 leerlingen met een specialistische hulpvraag of intensieve ondersteuningsbehoefte. Vanuit de talenten en mogelijkheden van elk kind, kijken we naar Wie ben jij, Wat kun jij en Wat wil jij. De stem van ieder kind telt!

Onze school

Op onze school, waar ieder kan zijn wie hij is, dagen we kinderen uit. Uitgangspunten hierbij zijn (zelf)vertrouwen, waardering, kansen/mogelijkheden, passie, eigenaarschap (wie ben ik, wat wil en wat kan ik), beleving, samen en fouten zien als kansen om te leren. Groeien als uniek individu vraagt om lef!

Wie zijn wij

Schoolklimaat

Rust, veiligheid en structuur zijn de kenmerken van ons klimaat. Dit is de basis van ons dagelijks handelen en geldt in de klas, in de kantine, bij de begeleiding naar de taxi’s, maar ook op het plein of bij buitenschoolse activiteiten. Door het bieden van rust, veiligheid en structuur staan wij dicht bij de leerling. Oprechte interesse en kijken naar mogelijkheden maakt dat de leerling zich gezien voelt en succesvol kan groeien naar een waardevolle werknemer.

Ons onderwijs